Människans kropp besitter en stor självläkande förmåga. Man kan säga att en kiropraktor hjälper den självläkande processen på traven genom att stimulera samspelet mellan kroppens nervsystem, muskler och leder.

Många behandlingsformer utgår från att endast behandla det skadade området och då ofta i kombination med någon form av medicinering – som till följd kan ge olika typer av biverkningar.

Kiropraktik är en av de skonsammare behandlingsformerna inom primärvården, ett bra alternativ för att undvika en stor del medicinering och detta med mycket gott resultat. En kiropraktor ser patienten ur ett helhetsperspektiv.