Behandling

- Ett sunt leverne påverkar hela välbefinnandet samt förebygger ohälsa

Behandling

Människans kropp besitter en stor självläkande förmåga. Man kan säga att en kiropraktor hjälper den självläkande processen på traven genom att stimulera samspelet mellan kroppens nervsystem, muskler och leder.

Många andra behandlingsformer utgår från att endast behandla det skadade området och då ofta i kombination med någon form av medicinering – som till följd kan ge olika typer av biverkningar.

Idag är kiropraktiken en integrerad del av svensk hälso- och sjukvård. Kiropraktik är en av de skonsammare behandlingsformerna inom primärvården. En kiropraktor ser alltid en patient ur ett helhetsperspektiv.

Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos”, som fritt översatt betyder att göra för hand. Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten.

En kiropraktisk behandling består av flera manuella metoder som kombineras på olika sätt. Fokus ligger på justeringar men även mjukdelsbehandling. Förutom att lindra smärtan försöker kiropraktorn hitta orsaken till obalansen i kroppen. Till exempel kan en stressig arbetssituation eller en felaktig arbetsställning orsaka spänningar och värk från muskler och leder.

Kiropraktorn arbetar mot att återställa funktionella störningar i rörelseapparaten som i sin tur kan påverka och hindra nervsystemets funktion. Det vill säga: att återskapa normal funktion i kroppen. Detta sker främst genom olika typer av justeringstekniker som fokuserar på att påverka kroppens neuromuskuloskeletala system.

Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

Utöver kiropraktiska justeringstekniker använder sig kiropraktorn ofta av olika typer av mjukdelsbehandling. Exempelvis triggerpunktsbehandling, stretchövningar och massage.

En viktig del av behandlingen också individuella träningsprogram och råd om kroppshållning och arbetsställningar.

Kiropraktisk behandling för gravida

Smärta i bäcken och ländrygg de vanligaste symtomen som uppstår under graviditet. Inom skolmedicinen anser man att rygg- och bäckensmärta är ett tämligen normalt problem och den konventionella traditionella behandlingen visar generellt dåliga resultat. Ett väsentligt mål är att man vill minska på den farmakologiska behandlingen och sjukskrivningar, men å andra sidan är de alternativa metoderna begränsade och många ineffektiva.

Studier i Sverige och utlandet har visat att kiropraktiskt omhändertagande har en god smärtlindrande effekt på gravida med ländryggs- och bäckensmärta. Patienter uppvisar en signifikant förbättrad smärtsituation.

Behandlingen sker till största del i sidoliggande och är en kombination av mjukdelsbehandling och kiropraktiska tekniker.

Vanliga besvär som gravida kvinnor söker kiropraktor för:

 • Bäckenuppluckring
 • Bäckenlåsning
 • Förebyggande vård av rygg- och bäckenbesvär
 • Bröst- och andningssmärtor
 • Domningar i armarna
 • Smärtor i bröstryggen
 • Huvudvärk

Några råd om vad du som gravid kan göra själv:

 • Träning innan och under graviditeten
 • Många får bra utbyte av simning, gravidyoga och pilates
 • Korrekt kost
 • Inte sitta med benen i kors
 • Kudde mellan benen när du sover
 • Sitta med knäna lägre än höfterna mot slutet av graviditeten
 • Försöka att hitta sin naturliga balanspunkt

Kiropraktik inom idrottsmedicin/träning

Kiropraktikens syn på hälsa är mycket lättförenlig med idrottarens behov. Idrottare, oberoende av nivå, bör därför med fördel konsultera en kiropraktor. Kiropraktorer är specialister på att återställa ryggradens och andra leders funktion. Detta leder till en ökad prestation och en minskning av skaderisken vid idrottsutövning. Idrottsskador leder ofta till kompensatoriska problem i andra delar av rörelseapparaten som kiropraktorn också tar hänsyn till.

Kiropraktisk behandling används idag av många idrottsutövare som vill få ut lite extra av sin träning och undvika onödiga skador. Behandlingen, eller snarare strävan att optimera funktion, leder ofta till att idrottaren kan prestera bättre.

Vid akuta idrottsskador är det bra att konsultera en kiropraktor för att få råd och behandling så att skadan läker fortare. En bra akutbehandling/rehabilitering kan i de allra flesta fall markant förkorta konvalescensen.

Kiropraktisk behandling, 725kr/30min, PT träning, 850kr/timme. 5 ggr– 4000kr (giltigt 1 år), 10 ggr – 7850kr (giltigt 1 år), Formthotic fotinlägg 875kr.