När kroppen inte är i balans känner man smärta och obehag. Kiropraktorns uppgift består i att återskapa denna balans i kroppen med hjälp av behandling, träningsråd och kostråd. Vid ett besök hos en kiropraktor undersöks kroppens eventuella funktionsstörningar i relation till smärta i muskler och leder.

Cervikalgi/nackspärr, trötta och stela axlar, domningar i armar och händer, Lumbago/ ryggskott eller ischias är exempel på problem som kan uppstå vid obalans i kroppen. Att få bukt med trötta axlar eller stel ländrygg är möjligt, även om man haft problemen under lång tid – det är aldrig för sent! Genom behandling kan man återskapa rörlighet, öka cirkulationen, minska smärta och givetvis uppnå större välmående.

En av orsakerna kan vara nedsatt rörlighet i kroppens leder. Nedsatt rörlighet i en led kompenseras ofta av överrörlighet i en närliggande led vilket kan skapa irritation och smärta.

Kiropraktik är grekiska och betyder verksam med händerna. Kiropraktikens grundare anses vara DD Palmer (1845-1939). Idag finns metoden över hela världen.

En behandling hos mig innefattar undersökning, manipulation, massage, triggerpunktsbehandling, stretch, tränings- och kostråd. Symtom kommer ofta lång tid efter att problemen uppkommit. Besök därför din kiropraktor med jämna mellanrum så håller sig kroppen i balans!